Uluslararası el-Mustafa (s) Üniversitesi Rektörünün 2019-2020 eğitim yılı münasebetiyle yayınladığı mesaj.

 • 13 Kasım 2019
  Uluslararası el-Mustafa (s) Üniversitesi Rektörünün 2019-2020 eğitim yılı münasebetiyle yayınladığı mesaj.

  İslam Devriminin ikinci adımında eğitimde dönüşüm

   

   

  ULUSLARARASI EL-MUSTAFA (s) ÜNİVERSİTESİ

   

  Uluslararası el-Mustafa (s) Üniversitesi Rektörünün 2019-2020 eğitim yılı münasebetiyle yayınladığı mesaj.

   

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

  قال الله تعالی: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

   

  el-Mustafa'nın değerli öğrencileri, kıymetli kız ve erkek kardeşlerim.

   

  Selam ve saygıyla, ilahî destek ve başarı dileğiyle ilim tedariki alanında ve ilmî araştırmanın yeni bir mevsiminin başlangıcında size birkaç noktayı takdim edeceğim:

  1) İlahî sünnetlerde değişim varlığa hâkimdir ve her insan kendi ömründeki fırsatta fıtrî akıl ve vahyî nakilden istifade ederek ebedî mutluluğa ulaşabilir ve “فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ” makamına oturacak boyutta kendisine ebediyet temin edebilir. Amelde takva ve Allah'ın haramlarından uzak durmak, Âdemoğullarının kalbini, kemal tecellileriyle aydınlanması için ilahî nurlara maruz bırakabilir. İnsan, azığı, salih amelle kuvvetlenen ilmî marifet ve ilahî takva olan mecrada seyir halindedir.

  Hiç kuşkusuz gençlik fırsatı, değişip dönüşme şartları daha uygun ve ilahî esintilerden yararlanmaya daha âmâde istisnaî bir fırsattır. Bu nedenledir ki gençlik faslını insan ruhunun çiçeklenmesi ve nevruzu saymak gerekir. Ondan tamamen ve mükemmel biçimde yararlanılmalıdır. Çünkü bu fırsat, gelip geçen bulut gibi telafisizdir ve tekrarı da yoktur. “تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

  Bugün tutkun kalpleriniz bilgeliğin melekutuna doğru kanatlanmaya o kadar şevk dolu ki bu uğurda aşina olduğunuz yerinizi yurdunuzu bırakıp muhacir olmayı bile kabullendiniz. Elbette bu, tezkiye ile içiçe olması gereken eğitim erbabının ruhuna sahip olmada ve bilgelikte ilk adımdır. Çünkü tezkiye olmaksızın eğitim ve eğitim olmaksızın tezkiye tesir bahşedemez.

  2) İslam Devriminin ve Yüce Rehberlik Makamı'nın söyleminde dikkat çekilen “devrimci medrese”nin talebesi maneviyat ve adaleti, tüm beşeriyete yaygınlaştırmak için ilim ve amel meydanında gayret içinde olmalı ve “bilimsel çaba”yı “sosyal misyon”la birleştirmelidir.

  3) Tüm dallarda ve alanlarda teori üretmek yüksek hedef olarak gözönünde bulundurulmalı; öğretim ve araştırmamız, beşer toplumlarının ihtiyaçlarını tanıyabilecek ve bu sorunlara çözüm yolları gösterebilecek ilim ve amel sahibi ve derinlemesine bakabilen din uzmanı insanı yetiştirmelidir. Tüm alanlarda kapsamlı içtihad, el-Mustafa'nın ilmî kimliğini oluşturmaktadır.

  4) Öğretim, nasıl ki eğitimle biraradaysa ve tezkiyesiz eğitimin etkisi yoksa, sırf öğretimi aşan bir gayenin gerçekleşebilmesi ve araştırma yoluyla kendisine ve başkalarına ilimden yararlanma kapasitesini temin edebilmesi için araştırma ve tahkikle de birlikte olmalıdır. Fakihlik ve içtihadın ilmî metodundan nasibi olunca -cevâhirî fıkıh gibi- yeni alanlar da kapsama alınabilir ve beşeriyetin modern ve yenilenen ihtiyaçlarına, vahyin öğretilerine ve temellerine dayalı bilimsel ve pratik cevaplar verilebilir. Tabii ki İslam fıkhının anlama dayalı ve dinamik yanının, hayat tarzı ve felsefesi olarak, ancak bin yıldan fazla bir süreç içinde elde edilmiş ve kemale ermiş yapısal ilmî metotlardan yararlanmaya dayandığına kuşku yoktur. Aslî içtihad yöntemine güvenip dayanma sayesinde fıkıh ilminin sınırları genişlemekle kalmaz, hatta dinin varlığı insanların bireysel ve toplumsal çeşitli alanlarına yayılır.

  5) Günümüzde beşerî ve sosyal bilimler modern döneme özgü kozmoloji ve antropolojiden çıkan hipotezleri ve ilkeleri esas almaktadır. el-Mustafa'nın bu alanda bilimsel merci konumuna yükselebilmek için İslam Devriminin söylemiyle aynı hizada duran bir sosyal bilimlerin şekillenmesini sağlayabilecek kesinlikli ilkeler ve dayanaklar üretmesi ve ortaya koyması gerekir.

  6) İslam Devriminin iki İmamı tarafından defalarca beyan edildiği gibi, bu devrim, İslam'ın medeniyet yaklaşımına dayalı kültürel-toplumsal modelini çağdaş dünyada yeniden inşa etmeyi ve yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. İslam Devriminin ikinci adımında vazifemiz, bu uygarlık idealiyle teori üretimine ve düşünce geliştirmeye odaklanmaktır.

  8) El-Mustafa Üniversitesi'nin; rasyonalite, maneviyat ve adalet söyleminin küresel mercii sıfatlı bir merkez olarak tanınması gerekir. Böyle bir bilimsel konuma erişmek, uluslararası alanda ve söylem bahsinde başta el-Mustafa Üniversitesi olmak üzere tüm ilim havzalarının misyonları ve görevleri arasındadır. Bu önemli iş ancak ilmî zenginlik ve derinlik sayesinde ve eğitimin tüm aşamalarında “araştırma eksenli eğitim”in bütün özelliklerine ve disiplinine riayetle mümkündür. Bu yaklaşım, karar alma ve uygulamanın tüm düzeylerinde gözönünde bulundurulmalıdır.

   

  وَآخِرُ دَعْوَنا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  Ali Abbasî

  Eylül,2019


Tüm Hakları Saklıdır © 2019    Web Tasarım   Acarnet