Kitap Satışı

Eğitim

Sanal Üniversitede Eğitim Yöntemi

Sanal üniversitede internet, cep telefonu sistemleri ve interaktif (karşılıklı) kanalıyla eğitim gibi en modern yöntemlerden yararlanılarak uzaktan eğitim hizmeti sunulur. Bu yöntemde kayıt olma, kredi seçme, akademik değerlendirme, eğitim hizmetleri ve araştırma ve kültürel hizmetlerin tamamı mekanize ortamında gerçekleşir. Öğrenciler kendilerine sunulan zengin ve çekici içeriklerden yararlanarak ve tecrübeli ve yaratıcı üstatların kılavuzluğu eşliğinde adım adım ilim ve faziletin en tepe noktalarına yükselip İslam’ın hayat bahşedici ışığında daha iyi bir yaşamı tecrübe ederler.

Derslerin İçeriği

Sunulan derslerin çoğu kendi alanında seçkin üstatların aracılığıyla kolaylıkla anlaşılır surette hazırlanmıştır. Daha çok açıklamaya ihtiyaç duyulan konularda ders metni yanında değerli üstatların sesli ve görüntülü ders fileleri saygı değer öğrencilerin özel sayfasında yer almıştır.

Online Oturumlar

Derslerin özet açıklanması ve öğrencilerin ilmi şüphelerinin cevaplandırılması amacıyla online hattı öngörülmüştür. Yeni teknolojik sistemle düzenlenen sanal oturumlarda üstatlar için sesli ve görüntülü ders verme, üstatla öğrenci arasında soru cevap, çok yönlü toplu iletişim araçlarıyla çeşitli eğitim içeriklerine katılma, fikir alış verişi, egzersiz, öğrencilerin konuyu anlama ölçümleri ve… hazırlanmıştır.

Ödevler

Ders içeriklerinin daha iyi anlaşılıp sağlamlaştırılması amacıyla ders ödevleri üstat ve dönem müdürü aracılığıyla ödevler bölümünde kararlaştırılmış olup öğrencilerin belirlenen fırsatta kararlaştırılan ödevlerini ilgili bölüme göndermeleri gerekir.

Araştırma

Ders türü esasınca ve dönem müdürü veya dönem üstadının belirlemesi gereğince bazı dersler için araştırma konusu tayin edilmiş olup dönem müdürü veya dönem üstadının istemi doğrultusunda öğrencinin araştırma raporunu göndermesi gerekir.

İmtihanlar ve Eğitim Değerlendirmesi

Saygı değer öğrencilerin eğitim gelişimi ölçüsünün değerlendirilmesi amacıyla her dersin sonunda deneme sorularının verilmesi, yarı dönem ve dönem sonu imtihanlarının alınması gibi yazılı veya sözlü eğitim bölümü ve eğitim dönemiyle uygun yöntemlerden yararlanılarak araştırma, staj ve seminer gibi ödevler bildirilen ders programı esasına göre gerçekleşir.

İmtihanların çoğu internet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleşirken imtihanların bazıları da sanal üniversitede veya sanal üniversitenin temsilciliklerinde hazır bulunma suretiyle alınır.

Tüm Hakları Saklıdır © 2019    Web Tasarım   Acarnet